ЛИДЕР И ДОВЕРЕН ПАРТНьОР В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ

Над 40 години доказан опит в страната и чужбина.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КАЧЕСТВО:
ДЕЙНОСТИ

- Управление на проекти, обследване, изпитване и технически преглед на стоманени линейни газопроводи и газови инсталации;
- Производство доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на газоизмервателни, регулиращи станции и уреди за дистанционно отчитане на разход на газ;
- Доставка, монтаж и обслужване на одориращи станции;
- Годишен абонамент за поддържане и обслужаване на газови инсталации, ГРП и ГРЗП

Последни проекти:
Mонтаж на котел за изгаряне на слама SURI 15x16 BIO
Проектиране, изработка, монтаж и пуск на котел-утилизатор към пещ 900F-1
Проектиране, доставка и изграждане на инсталация за изгаряне на слама
ЗА НАС:
ИСТОРИЯ

Дружеството е с предмет на дейност съгласно регистрацията: производствена и инженерингова дейност в страната и чужбина в областта на промишлената и комунално-битовата енергетика, както и всякаква стопанска и търговска дейност, която не е забранена от закона.

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТНОСНО ПРИНЦИПИТЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

FaLang translation system by Faboba